EXEC-EDU your place to grow, trainings2

Training personalizat metode de livrare centrate pe participant - in-house training

your place to grow!

Programele se bazează pe învăţare activa şi interactivitate, cursurile fiind practice, ancorate în situaţiile reale ale companiei client şi adaptate categoriei de vârstă şi profilului participanţilor.

Dacă eşti manager general, manager de resurse umane sau responsabil de training şi dezvoltare, cu siguranţă eşti preocupat de identificarea celor mai eficiente şi flexibile soluţii de dezvoltare, care să crească performanţele echipei tale într-un timp cât mai scurt.

În acest caz, cursurile adaptate reprezintă o alternativă de mare valoare la programele standard din oferta noastră.

Programele adaptate sunt concepute pas cu pas împreună cu voi, managerii companiei-client. Împreună stabilim nevoile şi obiectivele cursului şi implicăm experţii EXEC-EDU în dezvoltarea unui program specific, focalizat pe specificul industriei şi strategia de ansamblu a companiei.

Exec-Edu colaborează constant cu companii din cele mai variate sectoare, pentru care dezvoltă programe complexe, utilizând metodologii actuale de training şi de monitorizare a rezultatelor. Acestea expun participanţii la experienţe intense şi utile de învăţare, diferite de cele derulate în programele de training clasice.

Dezvoltăm cursuri în toate domeniile managementului, tematica lor variind ca anvergură de la una de mare complexitate (management strategic, finanţe şi contabilitate, previziune, managementul stocurilor), până la focalizarea îngustă, dar detaliată, asupra unui set restrâns abilităţi şi aptitudini manageriale (negociere, comunicare, managementul timpului, managementul stresului tehnici de vânzare).

Toate tipurile de programe pe care le organizăm pleacă de la obiective măsurabile şi urmăresc obţinerea de rezultate concrete, evaluate cu atenţie la finalizarea programului.

Mărimea optimă a grupului de participanţi este de 10-15 persoane din cadrul aceleiaşi companii, selectate în funcţie de nevoile de training identificate. Programul se poate desfăşura la EXEC-EDU, la sediul tău, sau într-un local corespunzător, ales de comun acord.

Beneficii

  • Experienţa managerială a celor 30 de profesori, traineri şi experţi care au dezvoltat peste 40 de tipuri de cursuri pentru manageri, susţinând sute de ore de training şi consultanţă;
  • Programe complexe, consistente şi unitare, adaptate în funcţie de nevoile de training identificate, cu aplicabilitate practică imediată;
  1. Dentificarea obiectivelor cursului-analiza nevoilor-analiza caracteristicilor industriei, strategiei şi culturii organizaţionale
  2. Dezvoltarea programului prin dialog continuu-analiza nevoilor-analiza caracteristicilor industriei, strategiei şi culturii organizaţionale
  3. Livrarea programului
  4. Follow-up şi evaluare-evaluarea eficienţei cursului şi atingerii obiectivelor-feedback şi rafinarea metodelor în cadrul programelor viitoare – Verificarea prin follow-up a dezvoltării performanţelor participanţilor

Pentru a măsura beneficiile reale pe care investit într-un program de dezvoltare le generează, îţi punem la dispoziţie instrumente de evaluare dintre cele mai diverse:
• Instrumente de diagnoză a participanţilor, la nivel individual, de echipa sau de cultură de organizaţie

• Chestionarul de evaluare clasic, care evaluează “la cald” reacţia participanţilor vis a vis de calitatea cursului şi utilitatea lui;

• Raportul final al trainerului, conţinând concluziile şi recomandările sale, direcţiile de acţiune viitoare

• Simulări, teste, proiecte individuale sau de echipă, sesiuni de follow-up

• Interviuri 1 la 1 sau şedinţe de coaching;

• Pentru anumite tipuri de programe, care îmbina procesul de training cu cel de consultanţă, măsurarea de indicatori cantitativi, precum evoluţia vânzărilor, fluctuaţia de personal, evoluţia cifrei de afaceri sau a profitului.

Toate aceste instrumente sunt relevante numai în contextul unui proces atent monitorizat al întregului program, proces care are la bază o diagnoză atentă a nevoilor şi evaluarea iniţială corectă a profilului şi nivelului echipei vizate.

10 000

De absolvenți și participanți la programe de training

3 000

De companii client în programe de training personalizate

80%

Peste 80% dintre clienţi revin sau recomandă soluțiile EXEC-EDU

Logo final rosu

Your place to grow

Se actualizează
  • Niciun produs în coș.
CALENDAR