Program de dezvoltare strategică

icon_exs_7

Program realizat pentru managerii de top dintr-o companie romaneasca de distributie, cu peste 800 de angajati, avand la baza urmatoarele:
Necesitatea şi mecanismele trecerii de la managementul antreprenorial la managementul ştiinţific, într-o companie aflată în creştere; importanţa explicitării strategiei pentru menţinerea şi creşterea avantajului competitiv; beneficiile abordării managementului strategic ca proces.
Factorii externi care influenţează strategia companiei, din care decurg oportunităţile şi ameninţările companiei. Factorii interni pe verigile lanţului de valoare şi costuri – resurse şi competenţe care determină punctele forte şi punctele de îmbunătăţit (slabe) din companie.
Importanţa analizei SWOT pentru identificarea timpurie a punctelor forte, punctelor slabe, oportunităţilor şi ameninţărilor.

Aboneaza-te la newsletter